Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Breģis Jānis (# 1903–1906) – grāmatu izdevējs un iespiedējs.

Apgāda “Burtnieks” vadītājs, 1903–1904 izdevis latviešu oriģinālliteratūru (K. Jākobsona, V.Eglīša, paša B. sacerējumi) un V. Brjusova un F.Māterlinka darbu atdzejojumus, kopskaitā 8 grāmatas. Visas grāmatas iespiestas Rīgā Marijas ielā 13 E. Teihmanes spiestuvē. 1906  B. atpircis spiestuvi no E. Teihmanes

B. iespiedis 2 grāmatas latviešu valodā. 1906 19.dec. spiestuves burti un mašīnas tika pārdotas izsolē, lai apmierinātu K. Berga prasību. 1907 turpinājās spiestuves iekārtas aresta lietas. Šķiet, tipogrāfija darbu nav atsākusi.

Ar nosaukumu “Burtnieks”  1913–1915 Rīgā pastāvējusi kāda cita tipogrāfija.

Av.: Ancītias V. Senču kalendārs 1999.gadam. Saldus, 1998, 194.lpp.; LVVA 12.f., 1.apr., 28.l., 219., 266., 335.lp.; 29. l., 105.–109.lp.

L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.