Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

 

Ēķis Pēteris Eduards (# 1906–1909) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

      1907 atpircis Lizetes Lapas grāmatu veikalu Rīgā Vecajā Jelgavas ielā 56. 1908 atvēris otru veikalu Dzirnavu ielā 92 un  nopircis veikalu Tērbatas ielā 22 G. Eilenberga (Pūcīšu Ģederta). 1908/1909 viņam acīmredzot kopā ar līdzīpašniekiem, jo (firmas nosaukums mainīts uz “Ēķis&Co”), piederējuši 3 grāmatu veikali. 1909 izdevis veikalu grāmattirdzniecības katalogu.

    Nodibinājis grāmatu apgādu ar nosaukumu “Lasiet” un 1906–1909 laidis klajā ap 20–25 grāmatas latviešu valodā. Apgādājis vairākas filozofiskas un populārzinātniskas apceres (A. Rīla “Ievads tagadnes filozofijā” (1909), V. Meijera “Pasaules izcelšanās” un “Pasaules bojā iešana” (abas 1907)),  J. Vidiņa “Pilnīgāko svešvārdu grāmatu” (1908), J. Asara “Kopotus rakstus” (1–2, 1908–1909), Zeltmata “Rakstniecības almanahu” (1908), oriģinālo un tulkoto daiļliteratūru(A. Upīša, Zeltmata, L. Andrejeva, S. Pržbiševska, F. Vedekinda u.c. autoru darbi), īpaši lugas un bilžu grāmatas.

 Av.: Sludin.Mūsu Laiki, 1907, IV.; LVVA 12.f., 1.apr., 29.l., 85.lp.; 30.l., 5. un 230.lp. Rīgas adrešu grāmata 1908–1909. LAB RM “Ēķis E.I”.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.