Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Freivalds Kārlis (# 1890–1912) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Pirmais izdevums F. apgādā dziesmas skolām “Osianna” (1890, Liepājā), līdz 1903 apgādājis vēl dažas grāmatas. Sistemātisku izdevējdarbību uzsācis 1903–1904 kopā ar līdzīpašniekiem izveidotajā uzņēmumā “K. Freivalds&Co”. 1890–1914 laidis klajā ap 30–40 grāmatu latviešu valodā – reliģiskas, dabzinātniskas u.c. apceres un daiļliteratūru. Liela daļa izdevumu apvienoti sērijā “Universālā bibliotēka”. Populārzinātnisko apceru klāstā E. Dennerta, M. Bērziņa, K. Bahmaņa, H. Stūrmaņa, J. Janševska sacerējumi, prozas izdevumu lokā daudzi tulkotie autori – V. Falbi, L. Vesers, A. Čehovs, Ļ. Tolstojs, E. Zolā, H. Stretona. Izdevis humoristiski satīriskus rakstu krājumus, paša sastādītu “Ābeci” (1908), kā arī vairākus kalendārus (J. Janševska sastādītais “Jaunais Zobgala kalendārs” 1904. un 1905.gadam,  “Dzimtenes kalendārs” 1891. un 1914.gadam, “Liepājas kalendārs” 1904.un 1905. gadam).

 “K. Freivalds&Co” grāmatu veikals atradies Liepājā Zivju ielā 10. Avotos veikals minēts 1904–1912 (1912 kā īpašnieks norādīts L. Freivalds). F. tirgojies gan ar sava, gan citu apgādu grāmatām. 

Av.: LVVA 412.f., 4.apr., 1180.l., 64.lp. Vsja Kurļandskaja gubernija. Kurzemes adrešu grām. 1912.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.