Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Gaudze Vincents (#  1908–1915) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

       Darbojies Daugavpilī. Grāmatu veikals atradies Rīgas ielā 7.

       1908–1915 apgādājis 14 grāmatas latgaliešu rakstu valodā. To starpā katoļu reliģisku grāmatu (lūgsnu un dziesmu grāmata, J. Šustera “Svāta vēsture aba vaca un jauna testamenta stōsti” (1911) F. Kempa tulkojumā) pirmizdevumi un atkārtoti iespiedumi, ābeces un lasāmgrāmatas (“Lementars..” (1909 un 1908) , A. Bites “Zalta vōrpas” (1909), kalendārs “Daugava..” 1909. gadam.

Av.: Bibliotēku zinātnes aspekti. 4., 118.lpp. LCVVA 4060.f., 1.apr., 658.l., 744.lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.