Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Beinarovičs Raimonds (# 1856–1904) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Tirgotājs Pasienā (Ludzas apr.).

1856–1864 izdevis ap 20 katoļu dievvārdu grāmatu latgaliešu rakstu valodā (vairākas atkārtoti).  B. izdevumi iespiesti A. Dvorca spiestuvē Viļņā. Nodarbojies ar drukas aizlieguma laika nelegālo grāmatu (kontrafakciju) tirdzniecību. Domājams, ka B. bijis arī viens no kontrafakciju  finansētājiem.  

Av.: Vilks A. Kolportāža Latvijā. Bibliotēku zinātnes aspekti. Rīga, 1986, 115. lpp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.