Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Golts Dāvids (pseid. Zeltiņš,  1867 24. aug. (v.st.) Jērcēnu pag., Valkas apr. – 1943 16. martā Rīgā) – grāmatu un periodisko izdevumu izdevējs un tirgotājs, publicists, tulkotājs, sabiedrisks darbinieks.

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Beidzis Ēveles draudzes skolā. No 1892 dzīvo Rīgā, darbojas A. Jurjāna teātra trupā (1896 tās vadītājs). 1907–1936. Rīgas Amatnieku Krājaizdevu sabiedrības rīkotājdirektors. 191818. nov. kā Latvijas Demokrātiskās partijas pārstāvis Tautas padomē G. piedalījies un runājis valsts proklamēšanā

1897 G. nopircis agrāk J. Birzgalim piederējušo grāmatu veikalu un lasāmbibliotēku Tērbatas 20, veikals šeit pastāvējis līdz 1940 un arī kara gados. Pēc 1905 A.Gulbja un apgāda "Dzirciemnieki" ģenerālkomisārs Latvijā. 1923 D. G. kopā ar A. Goltu un Augustu Jurjānu iegādājies A. Šnakenburga spiestuvi Mārstaļu ielā 5, 1926.g. izveidotā a/s "Golts un Jurjāns" pastāv līdz 1932.g.

Pirmais G. izdevums – paša luga "Saites" (1897). G. apgādājis vairāk nekā 300 grāmatu, galvenokārt daiļliteratūru un kalendārus ("Vispārīgais Zobgala kalendārs" 1901.–1906., 1909.–1914., 1917., 1923.–1932.). Pēc 1905 Pēterburgas tiesu palāta vairākkārt izskatījusi apsūdzības pret G. kā cenzūras konfiscētu iespieddarbu izdevēju (t.sk. E. Cālīša apcere "Revolūcija un pretrevolūcija" (1905)). 1906 žurnāla "Kāvi" un laikraksta "Plēsums" izdevējs.

Nozīmīgākie G. izdevumi: satīriskās dzejas antoloģija "Uz karstiem ķieģeļiem" (1904, sastādījis E. Treimanis–Zvārgulis), Plūdoņa sastādītā antoloģija "Dzejas pērles" (1–5, 1906), T. Zeiferta sastādītais almanahs "Jauna raža" (8–12, 1906–1910), A. Jesena sastādītā sērija "Jaunības bibliotēka" (1–14, 1908–1912), K. Skalbes "Emigranta dziesmas" (1909), Ļ.Tolstoja drāma "Tumsības vara" (1908, 1911), A.Deglava romāna "Rīga" pirmā daļa "Patrioti" (1912), Andrieva Niedras Kopoti raksti (1–10, 1925–1926), H. Senkeviča Kopoti raksti (1–24, 1930–1936). 1921–1923 izdevējdarbību veicis arī  kopā ar brālēnu Augustu Goltu.

1903 G. ir viens no Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrības dibinātājiem, 1912–1922 biedrības priekšsēdētājs.

G. rakstījis par grāmatu izplatīšanu ("Pēterburgas Avīzes", 1903, "Jaunās Pēterpils Avīzes", 1916).

 

Lit.: [Egle, K.] Golts Dāvids. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga, 1930–1931, 5. sēj., 10230.–10231.sl.; Ķiploks, E. Dāvids Golts–Zeltiņš †. Latvju Grāmatnieks, Nr.1/2 (1943, 15.sept.), 2. lpp. (ar foto); Zālītis, J. Zeltiņš Dāvids Latviešu rakstniecība biogrāfijās.Rīga, 1992, 367. lpp.; LVVA,12.f., 1.apr., 17.l., 49., 83. lp.; 31.l., 112.lp.

V. Zanders

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.