Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kalniņš Gustavs (1857 20. nov. (j.st.) Skulberģu (tagad Skaņkalnes) pag. Vecvīkšēnos, Valmieras apr. – 1916 Maskavā, apbed. Vedenskas kapos 4. aug.) – iespiedējs un izdevējs.

     Burtliča māceklis, burtlicis brāļu Bušu un E. Plātesa tipogrāfijā, 1889–1894 A.Grotusa spiestuves veikalvedis. 1894 K. kopā ar V. Šēfera spiestuves faktoru Indriķi Deičmani nopircis Ā. Lipinska spiestuvi Rīgā, Mazajā Grēcinieku ielā 2, vēlāk E. Zīslaka uzņēmuma iespiedtehniku. Tipogrāfija darbojusies līdz 1907.   

     Kalniņa un Deičmaņa tipogrāfijā iespiests vairāk nekā 300 grāmatu, visvairāk RLB izdevniecības DGN un J. A. Freija izdevumi, arī "Latvju Dainu" 1.sēj. 5.–10. burtn. (1897–1898), Raiņa "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903) un R. Blaumaņa "Ugunī" (1906, pēdējie divi J. Brigadera apgādā). Tipogrāfijā iespiesti arī periodiski izdevumi: žurnāls "Austrums" (1895–1902), laikraksts "Vārds" (1901–1905,1901–1902 K. arī līdzizdevējs,1902 – redaktors), "Rīgas Avīze" (1902–1905).

Kalniņš un Deičmanis apgādājuši vairāk nekā 50 grāmatu, t.sk. P.Abula lasāmgr. "Skolas druva" (1898), P. Rucka ceļojumu aprakstu "Pa Āfriku un Itāliju" (1898), Ž.Verna "Ceļojums ap zemi 80 dienās" (1897), M.Tvena "Princis un ubaga zēns" (1899). Izdevumu neizpārdoto tirāžu vēlāk pārņēmis J.Misiņš.

Lit.: Jubileja [G.K. 25 darba gadu atcere]. Baltijas Vēstnesis, Nr.288 (1898, 19.dec.), 2.lpp.; Friedrich, S. Reim–Chronik der Rigischen Buchdrucker–Feste.. Riga, 1904, S.96–98; Izdevējs Gustavs Kalniņš miris. Līdums, Nr.179 (1916, 9.aug.), 3.lpp.; Auziņš, A. Atmiņas par kādu latviešu spiestuvi. Poligrāfija, Nr.1 (1940), 16.lpp.

V. Zanders

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.