Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Saulietis Augusts (īst. v. Augusts Plikausis, 1869 22. dec. (j.st.) Grašu pag. Sauliešos, Cēsu apr. – 1933 27 janv. turpat) – rakstnieks, pedagogs, izdevniecību darbinieks, bibliotekārs.

Dzimis saimnieka ģimenē. Mācījies Grašu pagastskolā, Cesvaines un Kārzdabas draudzes skolā, 1890 nokārtojis tautskolotāja eksāmenu. 1890–1891 strādājis par skolotāju Straupē, 1892–1900 Grašos, 1902–1915 A. Rūmanes–Ķeniņas meiteņu ģimnāzijā un A. Ķeniņa zēnu reālskolā Rīgā, 1919–1924 Cesvaines vidusskolā. 1906–1907 mēnešraksta "Zalktis" redaktors, 1914–1915 laikraksta "Latvija" literārās nodaļas vadītājs.

19. gs. 90. g. pirmajā pusē pēc S. iniciatīvas noorganizēta neformāla lasāmbibliotēka Grašos.

1904 kopā ar A. Ķeniņu, J. Rozentālu un J. Veismani izveidojis apgādu "Zalktis". Apgāds izdevis pirmos S. (1–3, 1904–1909) un J. Poruka (1–5, 1905–1908) kopotos rakstus, almanahu, vēlāk žurnālu "Zalktis" (1906–1910). 1909-1915, 1922 S. piederējis apgāds "Varavīksna"(izdod gk. S., taču arī A.Austriņa, A.Smilgas u.c. autoru sacerējumus).

S. rakstījis arī par grāmatu izdošanu un bibliotēkām: "Grāmatu daiļums" ("Vērotājs", 1904), "Literatūra un lasītāji" (turpat, 1905), "Atklāta vēstule Grašu pagastam" ("Balss", 1905, aicinājums dibināt bezmaksas bibliotēku).        

Lit.: Rudzīte, G. Izdevniecība "Zalktis" un tās loma latviešu grāmatu mākslinieciskās apdares attīstībā. V.Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas raksti. Rīga, 1974, 5.sēj., 156.–187.lpp.

Il.: J.Ozola albums.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.