Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hartungs Ludvigs (# 1850–1858) – grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

1850 nodibinājis spiestuvi Kungu un Mārstaļu ielas stūrī. 1850–1858 laidis klajā ap 80 iespieddarbu latviešu valodā, t.sk. vairākus latgaliešu rakstu valodā. 1856–1858 laikraksta „Mājas Viesis” iespiedējs un izdevējs. Par  H. spiestuves vadītāju strādājis E. Plātess, no 1851–1858  Plātess bijis H. spiestuves  līdzīpašnieks. 1858 Plātess atpircis H. spiestuves daļas un kļuvis par spiestuves  īpašnieku

1853 pie spiestuves H. atvēris pirmo latviešu grāmatu veikalu, sludinājumos minot, ka pārdos visas latviešu grāmatas bez tirdzniecības uzcenojuma.

Av.: [Leitāns, A.] Mans mīļais draugs.  R., [1853.] Literatūra un Māksla. 1968, 17. febr. Slud. Mājas viesis. Nr. 11, 1856 un Nr. 1, 1859.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.