Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Jankelovičs Nahmans (# 1891–1912) – grāmatu iespiedējs.

1891–1912  piederējusi grāmatu spiestuve Bauskā  Pils un Sudmalu ielā. Latviešu valodā iespiedis ap 15 grāmatu, ap 20 dažādu Bauskas un apkārtnes organizāciju statūtu  un citi sīkiespiedumu.  Vairākas grāmatas (F. Hofmaņa, E. Dombrovska darbus) pats apgādājis. F. nodarbojies arī ar grāmatu tirdzniecību..

Av.: LVVA 412.f., 4. apr., 1180.l., 55.lp. Kurzemes adrešu grām. 1892/3–1912.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.