Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Melderis Johans (# 1912–1914) – grāmatu iespiedējs.

      Spiestuves “Melder u. Baumann” līdzīpašnieks. Atļauja turēt spiestuvi, kas agrāk piederējusi J. Meļķīsim, iegūta 1912. Uzņēmums, kurā ietilpusi arī grāmatu sietuve,  atradies Rīgā Tērbatas ielā 42.  Spiestuve izgatavojusi biedrību statūtus, programmas, tirgotāju katalogus, pārskatus, ielūgumus, skatu kartes, dažas neliela apjoma lietišķa satura brošūras. 1913 izsludināta “Melder u. Baumann”  spiedes izsole. No 1914 spiestuve pārgājusi E. Šķiņķa īpašumā.

 

Av.: Rīgas adresu grāmata 1914. LVVA 12.f., 1.apr., 35.l., 595.lp; 36.l., 94., 122., 575.  lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.