Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Albānuss (Albanus) Augusts (Johans Leberehts , 1765 4. (j. st.?) dec. Beihā pie Leipcigas – l839 2. (14.) okt. Rīgā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, pedagogs, literāts, cenzors.

Dzimis mācītāja ģimenē. 1784-1788 studē filoloģiju un teoloģiju Leipcigas universitātē, 1788 filozofijas maģistrs. 1815 Tērbatas universitātes teoloģijas goda doktors. 1789-1792 mājskolotājs  Vidzemē. 1792-1804 Rīgas Domskolas rektors un inspektors. l804-l8l8 Vidzemes  guberņas skolu direktors, arī Vidzemes Guberņas ģimnāzijas direktors, 1821-1823 latīņu valodas virsskolotājs. 1799 Doma  baznīcas diakons. 1800 Pētera baznīcas arhidiakons. 1801-1817  Doma baznīcas nedēļas mācītājs. 1817-1822 Pētera baznīcas  nedēļas virsmācītājs. 1822-1823 mācītājs Doma baznīcā un Rīgas  konsistorijas 2. asesors.. 1823-1832 Pētera baznīcas virsmācītājs un pilsētas konsistorijas un skolu kolēģijas 1. asesors. l832 konsistorijas padomnieks, 1833-1838 Rīgas konsistorijas superintendents un viceprezidents, 1838 28. maijā (9. jūn.) emeritēts.  Viens no Rīgas Literāri praktiskās pilsoņu birdrības dibinātājiem (1802) un direktoriem (l812-1813).  No l8l7 Kurzemes Literatūras  un mākslas biedrības  biedrs. Apbalvots ar Vladimira (4. šķira, 1805) un Annas (2. šķira, 1815) ordeņiem.

Publicējis sprediķus, daudzus svinību  un tml. sacerējumus latīņu un vācu valodās, līdzstrādnieks Rīgas baltvāciešu un krievu preses izdevumos. Izdevis žurnālu „Livländische Schulblätter”.

Darbojies arī kā cenzors. 1810-1818 skolu direktora amatā cenzējis  Rīgā izdotas latviešu grāmatas, 1833-1838 kā Konsistorijas loceklis- Rīgā izdotas reliģiska satura grāmatas. 1810-1838 publicēta 31 grāmata latviešu valodā ar A. cenzūras atļaujām.

Lit.: Johann August Leberechyt Albanus. In: F[robien] J. G. Rigasche Biographien. Th. 2. R.,1883.

Il.: Portr. Ill. Beil. d. Rig. Rdsch. - 1902. - 97.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.