Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Siliņš Vilis (1874 7. (19.) maijā Šederas pag Steinberga muižā – 1935 14. martā Randenē, apbed. Birkeneļu kapos) – kooperācijas darbinieks, grāmatu apgādātājs.

Dzimis muižas nomnieka ģimenē. Mācījies Grīvas vācu ģimnāzijā. Lauksaimnieks savā Steinburgas muižā. Nodibinājis Ilūkstes apriņķa lauksaimniecības biedrību “Grauds” (1901). Piedalījies 1905. revolucionārajā kustībā. 1906–1908 emigrācijā. Šveicē un Somijā studējis tautsaimniecību, lauksaimniecību un kooperāciju. Pēc atgriešanās dzīvojis  Ilūkstē, vadījis  lauksaimniecības biedrību “Grauds”, uzsācis kooperatīvu dibināšanu. 1915–1917 bēgļu gaitās  Maskavā, strādājis Patērētāju  biedrību centrālās savienības instruktoru nodaļā. 1917 Valkā, piedalījies Latviešu kooperatīvu kongresa sagatavošanā, darbojies  Latviešu pagaidu nacionālajā padomē, Valkas patērētāju biedrībā “Nākotne” un “Latvijas Lauksaimnieka” redakcijā. 20.gs. 20.-30.gados Rīgā nodarbojies ar kooperācijas veidošanu, bijis  viens no kooperācijas vadītājiem Latvijā,  Latvijas un starptautisku kooperācijas organizāciju loceklis. Savienības “Konsums” līdzdibinātājs, līdz 1931 tās kopdarbības nodaļas vadītājs un žurnāla “Kopdarbība” redaktors. 1932 pēc “Kopdarbības” sairšanas pārcēlies uz dzīvi Randenē (Daugavpils apr.), kur nodarbojies ar lauksaimniecību.

Ar pseidonīmu „Zemnieks” publicējis rakstus par kooperāciju un zemnieku vajadzībām. Nodibinājis un subsidējis kooperācijas rakstu apgādu “Zemnieka pūrs” (1908)  ar nolūku izdot rakstu virkni lauku darba ļaužu vajadzībām, galvenokārt par kooperāciju. Pats izraudzījies, sacerējis un rediģējis izdodamos darbus. Apgādā laisti klajā 4 “bērumi”: 1. bērumā paša V. Siliņa (ar pseidonīmu “Zemnieks”) apcerējumi “Mazsaimniecība un kooperācija” (H. Gebharda darba pārstrādājums)  un ““Pellervo” biedrība un kooperācija Somijā” (abi 1908). 2. bērumā V. Siliņa (bez autora norādījuma) apcerējums “Kopkase”(1908),  3. bērumā O. Rozenkvista “Patērētāju kooperācija, viņas federatīvā izbūve un tās teorija” (1909), 4. bērumā F. Kempa “Latgalieši” (1909).

 

Lit.: Kuņķis V. Viļa Siliņa piemiņai. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 7/8, 1935. Lapiņš P. Kooperatora Viļa Siliņa dzīve un darbs. Rokraksts LNB R X9,4,9.

Av.: Kemps F. Latgales likteņi.  R., 1938, 12. lpp.

Il. portr. LNB RX9, 4, 9

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.