Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Skribe Vilhelms (# 1906–1915) – grāmatu tirgotājs un izdevējs.

1906–1907 Rīgā Tērbatas ielā 4 piederējis grāmatu veikals un lasītava. 1907–1915 apgādājis 9 grāmatas, t. sk. medicīnas grāmata „Lipīgas slimības” (1915), psiholoģiski-ētiskas ievirzes apceres (L. Bihnera “Dievs un zinātne” (nedatēta, aizliegta), L. Jahnina “Gribas spēks” (1908) u.c.), dzeja (J. Puriņa sakopotais krājums “Modernu sieviešu mīlestības dziesmas” (1907), Plūdona sastādītā “Skolas dzeja” (1911), L. Lenca drāma “Salna pavasarī” (1910).

Av.: Mūsu laiki. – IV (1907). LVVA 12.f., 1.apr., 28.l., 280., 323. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.