Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Visendorfs Henrijs (dz. Indriķis Ķiparts, 1861 24. martā Paltmales (tag. Līgatnes) pag. – 1916 31.aug. Sanktpēterburgā, apbedīts Volkova kapos) – tirgotājs, grāmatu izdevējs un žurnālists.

Dzimis dzirnavnieka ģimenē. Mācījies ģimnāzijā Sanktpēterburgā, studējis tautsaimniecību Kondorsē licejā Parīzē. 1887 Pēterburgā atvēris tirdzniecības komisijas veikalu un kļuvis par vienu no ievērojamākajiem Krievijas tirgotājiem, ieņēmis ietekmīgus sabiedriskus un ar tirdzniecību saistītus amatus Pēterburgā (pilsētas domnieks, apgabala tiesas zvērināts piesēdētājs, Izglītības ministrijas komitejas loceklis). Izmantojis savu sabiedrisko statusu, lai sekmētu latviešu un lietuviešu kultūras un grāmatniecības attīstību.

Darbojās publicistikā, rakstījis cittautu un latviešu laikrakstiem. Pēterburgas latviešu inteliģentu, īpaši F. Brīvzemnieka ietekmē ieinteresējies par K. Barona darbu tautas dziesmu krāšanā, piedalījies to vākšanā un izdošanā.  Ziedojumu ceļā savācis līdzekļus “Latvju dainu” 1.sēj. (1894–98) izdevumam, ieguldījis arī savus 500 rbļ. V. gādājis izdevumam abonentus, rūpējies par reklāmu, noorganizējis turpmāko sējumu izdošanu Krievijas Zinātņu akadēmijā, sekojis, lai “Latvju dainu” daudzsējumu izdevuma iespiešana neapstātos. Vācis līdzekļus K. Barona autorhonorāram, gādājis par F. Brīvzemnieka rakstu klajā laišanu B. vērsās pret latīņu rakstu aizliegumu Lietuvā un Latgalē.  Būdams Mācīto komitejas tautas lasāmās komisijas loceklis, vērsies pret rusifikācijas politiku latviešu tautas bibliotēku fondu izveidē, rūpējies, lai tautas bibliotēkās atļautu lietot pēc iespējas vairāk latviešu grāmatu.

 

                                                               Lit.: Unāms, Ž. H.Visendorfs un viņa vieta latviešu kultūras vēsturē. Izglītības Ministrijas

                                               Mēnešraksts, nr.3–5/6, 1933; Vīksna, M. BW un LD. Karogs, nr.2, 1982.

                                               L.Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.