Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bielinis (Bielinis-Bieliakas) Jurģis (1846 4. (16.) martā Purvišķos (Lietuvā) - 1918 5. (18.) janv. turpat) - lietuviešu tautības grāmatu izplatītājs.

     Dzimis zemnieku ģimenē. Ievērojamākais lietuviešu iespiešanas aizlieguma laika grāmatnesis. Nelegālās literatūras piegādē no Austrumprūsijas iesaistījies ap 1873, to turpinājis līdz pat aizlieguma atcelšanai 1904. Dzimtajā Purvišķu viensētā netālu no Sostas (Biržu raj.) ik gadus nelegāli atvedis   12-20 pudu iespieddarbu. Apgādājis arī skolas. Lietuviešu grāmatas un laikrakstus piegādājis lietuviešu pulciņu un biedrību slepenajām bibliotēkām Jelgavā un Rīgā. Sadarbojies ar M. Valančus grāmatnešu organizāciju. 1883-1895 piedalījies nozīmīgajā organizācijā Panevežas apriņķa Naujamiesta pagasta Garšvju ciemā, turp 1895 atvedis spiestuves iekārtu. 1896 atvedis rokas spiestuvi netālu no Jonišķeļa, tur 1897 tika iespiests viens laikraksta “Baltasis erelis” numurs 300 eksemplāros.

      Austrumprūsijā 70. un 80.gados kopā ar citiem lietuviešu grāmatnešiem iepircis arī latgaliešu kontrafakcijas - reliģisku un pirmmācības literatūru par vairākiem tūkstošiem rubļu. To pa dzelzceļu transportējis līdz robežstacijai Eitkūniem, pāri robežai pārcēlis slepus, tālāk atkal vedis pa dzelzceļu līdz Daugavpilij, kur nodevis Latgales grāmatnešiem.

   Lit.: Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a.pabaigoje-XX a.pradžioje. Vilnius, 1982.  Avots:  Lietuv. taryb. enciklop. 

A.A.

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.