Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Fausts (Faust) Karls Georgs (1792 15.(26.) dec. Rīgā - 1848 1. vai 6. (13.vai 18.) janv. Biķernieku mācītājmuižā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izplatītājs.

      Dzimis pedagoga ģimenē. Mācījies Rīgas Domskolā un guberņas ģimnāzijā. 1814-1816 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē, 1818 Heidelbergas universitātē. 1822-1848 mācītājs Biķerniekos. Rīgas Konsistorijas uzdevumā rediģējis “Svētdienu un svētku evaņģēliumus un lekcionus” (1838).

      Piedalījies latviešu Bībeles (“Biblia” 1825) un Jaunās derības (“Tā Jauna derība” 1840) tirdzniecībā. Aktīvi darbojies Rīgas Latviešu Bībeles palīgbiedrībā. 1843-1846 publicējis latviešu valodā vairākus tās paziņojumus.

Av.: Die ev. Prediger. Slv.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.