Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Fēge (Foege) Karls Heinrihs (#1827-1855) - vācu tautības grāmatu iespiedējs.

      Dzīvojis un strādājis Liepājā. 1827 ieguvis iepriekšējā iespiedēja D.F. Zāgera spiestuvi. 1851 to ieguva G.D. Meiers^. 1855 iekārtojis citu spiestuvi.

     1834-1850 laiku pa laikam iespiedis tuvākās apkārtnes autoru grāmatas latviešu valodā - J. G. Bitnera “A.B.C. priekš Zlēkas skoles” (1834), A.H.Frankes “Īsu pamācīšanu, kā Dieva svētus rakstus būs lasīt” Durbes mācītāja F. Runclera tulkojumā (1838), vairākus Liepājas Krājkases paziņojumus.

Av.: Slv. Das Inland. 1855, Nr.40.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.