Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Fītinghofs-Šēls (Vietinghoff gen. Scheel) Burhards (Burchard Christoph, 1767 12.(23.) dec. Rīgā - 1828 17. (29.) apr. Alūksnē) - muižnieks, administrators, savas grāmatas apgādātājs, grāmatu izplatītājs.

     1784 studējis jurisprudenci Štrāsburgas un Getingenes universitātē. 1790 Krievijas galma amatos. Krievijas Bībeles biedrības direktors, Alūksnes palīgbiedrības viceprezidents. Kopš 1822 slepenpadomnieks. Dzīvojis Alūksnē. Mūzikas un mākslas mīļotājs. Krievijas Zinātņu akadēmijas un Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības goda loceklis. Vācu valodā rakstījis par praktiskiem un saimnieciskiem jautājumiem.

     Kopīgi ar O.F.P.Rīlu apgādājis savas grāmatu tulkojumu “Mācība, kā no asins sērgas var sargāties” (1807). 1817 dāvinājis bezmaksas izplatīšanai “Tās Jaunas derības” (1816) 100 eksemplārus.

Av.: D-biogr. lex. R-N. Slv.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.