Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Gailis Pēteris (Ērgļos? # 1902-1924) – grāmatu  spiestuves un veikala īpašnieks.

     Dzimis zemnieka ģimenē. 1902 iegādājies agrāk M. Jakobsonam^ piederējušo tipolitogrāfiju ar gāzes dzinēju Rīgā Jāņa ielā 8 (reizēm lietots firmas nosaukums “M. Jakobsons, īpašn. P. Gailis”) un turpat atvēris veikalu ar lasāmbibliotēku, kas darbojies līdz 1909 (?).

        1903-1915 iespiedis daudz organizāciju sīkdarbu (statūtu, pārskatu utt.), baptistu un katoļu reliģiskas brošūras, dažus mācīblīdzekļus (K. J. Zihmanim^ u.c.), daudz grāmatu RLB Derīgu grāmatu nodaļai, arī biedrības Jūrniecības nodaļai un Mūzikas komisijai, triviālliteratūru, kopskaitā apm. 200 iespiedumu, kā arī avīzi “Pижские Ведомости”.

 Av.: LVVA 12.f., 1.apr. vairākas lietas, Rīgas adresu grām. 1902-1924, Mis.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.