Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hausvalds (Hauswald) Karls Frīdrihs (Drēzdenē? - ap 1845) - vācu tautības litogrāfs.

     1824 Rīgā nodibinājis litogrāfiju. Kopš 1835 guberņas litogrāfs. Uzņēmums darbojās arī pēc dibinātāja nāves.

     Kopš 1831 iespiedis latviešu grāmatas papildinājumus - uzskates līdzekļus (K. K. Ulmaņa “Rēķināšanas mācībai” 1831), kartes, notis, ilustrācijas.

Av.: D-biogr.Lex.  Slv. Rig. Ztg. 1824, Nr. 97.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.