Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Heselbergs (Hesselberg) Heinrihs (Heinrich Friedrich Ludwig, 1792 1.janv. (j.st.) Ventspilī - 1848 21.jūl. (2.aug.) Krimuldā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, savas grāmatas apgādātājs.

     Dzimis ierēdņa ģimenē. 1807-1809 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē, 1810-1811 Heidelbergas un Jēnas universitātē. Mājskolotājs. 1823 mācītājs Sakā, 1826 - Dalbē, 1844 - Secē. Vācu valodā rakstījis par teoloģijas jautājumiem. Latviešu valodā sarakstījis pamācības savas Dalbes draudzes iesvētāmiem jauniešiem “Mīlestības dāvana” (1834), ko pats apgādājis. Nozīmīga godalgota latviešu valodas mācība “Lettische Sprachlehre” (1842), Bībeles teicienu krājums “Pērļu rota” (1842), kopā ar E. Neanderu^ sarakstītā “Sprediķu grāmata” (1844, vēlāk atkārtotos izdevumos), raksti dažādos kopkrājumos.

Av.: Kallmeyer. Slv.

A. A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.