Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hofmanis (Hoffmann) J. H. (# 1852-1856) - vācu tautības spiestuves īpašnieks.

      1852 kopā ar A. Johansonu iekārtojis spiestuvi Jelgavā, 1853 to pārcēluši tur uz savu jauniegādāto namu. Pēc bankrota spiestuvi ar ātrspiedi, spiedi un stereotipijas iekārtu 1855 mēģinājuši pārdot, 1856 tā izūtrupēta.

    1853-1856 iespiedis “Latviešu Avīzes”, izdošanas tiesības nomājot no Jelgavas ģimnāzijas.  1852-1853 nesekmīgi mēģinājuši pārņemt “Dziesmu un lūgšanu grāmatas” izdošanu.  Zināmi 30 iespiedumi latviešu valodā.  1852-1855 - stāstu grāmatas (vairākas ar “Latv. Avīžu” salikumu), ziņģu grāmatas un vienlapas, reliģiskas pamācības, praktiski padomi, māju nomas kontraktu veidlapas, nozīmīgais rakstu krājums  “Draugu vaiņaks, ko kapā guldītam draugam J. Spāģam par piemiņu tautas brāļi pinuši” (1853), kā arī daudz tabulu, formulāru, veidlapu un citu līdzīgu iespiedumu vācu valodā.  Tirgoja arī citu apgādsu grāmatas latviešu valodā.

Av.: Slv. “Latviešu periodika”. Курл. губ. Ведомости 1855, Nr. 78, 1856 nr. 44. Latv. Av. 1853 Nr. 35.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.