Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Jesens Andrejs (1873 2.(14.) apr. Kamardes, vēlākā Ceraukstes pag. Birzgaļu Rutkos - 1958 30. maijā Rīgā, apbedīts Rīgā Meža kapos) - pedagogs, tulkotājs, grāmatu apgādātājs.

       Dzimis saimnieka ģimenē. 1882 mācījies lietuviešu skolā, ap 1885 Bauskā privātskolā, 1890 beidzis Bauskas pilsētas skolu.  1895-1899 mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā, kur piedalījies nelegālā audzēkņu organizācijā. 1899-1915 skolotājs Olainē un Rīgā. Periodikā raksti par sabiedriskiem jautājumiem, populārzinātnisku un daiļliteratūras darbu tulkojumi.  1915-1919 vadījis bēgļu bērnu pansionātu Petrogradā. Kopš 1919 dzīvojis Rīgā un Pēternieku pagastā. 1948-1958 Rīgā strādājis grāmatu tirdzniecībā. Sarakstījis materiālistisku apceri “Kultūras vēsture” (izd. 1906, 1920, 1926), vairākas populārzinātniskas grāmatas. 

Ar 1908 nelielus tulkotus daiļdarbus sakopojis grāmatu sērijā “Jaunības bibliotēka”

D.Zeltiņa^   apgādā, kopš 1910 paša apgādā (136 laidieni, līdz 1931). Jaunatnes periodiku sācis ar novatorisku žurnālu “Jaunības Tekas” (1910-1915, 1920-1930), līdztekus laidis klajā žurnālus ‘Mazās Jaunības Tekas” (1924-1925) un “Mazo Teciņas” (1930). Tie kļuva ļoti populāri.  1912 atvēris grāmatu veikalu Rīgā Kurmanova (tagad E. Birznieka-Upīša) ielā 18, vēlāk Marijas ielā 2. Grāmatu sērijas paša apgādā - “Vispārīgā bibliotēka” (66 ļoti lēti laidieni, 1912-1914), “Mazajiem lasītājiem” (74 laidieni, 1913-1935), “Grāmatas skolai un mājai” (83 laidieni, 1914-1931), “Populāri zinātniska bibliotēka” (43 laidieni, 1921-1930), “Svešās zemēs” (8 laidieni, 1924-1931), “Skolas teātrim” (5 laidieni, 1924-1929), “Ievērojami vīri dzīvē un darbā” (13 laidieni, 1924-1931), “Jaunības bibliotēka” (108 laidieni, 1928-1931). Sēriju saturā vērtīgi nelieli latviešu rakstnieku un tulkoti darbi ar audzināšanas tendenci, folklora, populārzinātniskas apceres. 1919 Izglītības komisariāta apgādā organizējis divas sērijas “Darba skolas bibliotēka” ar līdzīgu ievirzi (6 laidieni).  Apgādājis arī atsevišķas grāmatas ar tādu pašu saturu. Ar žurnāliem un grāmatām ievērojami bagātinājis nekomerciālu jaunatnes un bērnu literatūru. Sadarbojies ar E. Birznieku-Upīti^, ierosinājis vairākus citus rakstniekus (Raini, Aspaziju, J. Jaunsudrabiņu u.c.) sacerēt daiļdarbus jaunatnei. Sērija “Grāmatas skolai un mājai”  ilustrēta, tajā latviešu autoru darbus ilustrējuši E. Brencēns^, J. Jaunsudrabiņš^, A. Kronenbergs, I. Zeberiņš, J. Zēgners, sērijā “Mazajiem lasītājiem” latviešu tautas pasakas - A. Kronenbergs. Rosīgi darbojies līdz 1930. gadu vidum, dažas grāmatas apgādājis līdz 1939. Kopā apgādājis apmēram 450 grāmatu.

   Lit.: Birkerts A. Jaunatnes audzinātājs Andrejs Jesens. R.,1958;  Karulis K. Jaunatnes literatūras pamatlicējs. Literatūra un Māksla, 1973, 14.apr.

Av.: Latv. rakstn. biogr. Mis. Valsts b-kas biļetens. LVVA izraksti. Derums V. Prol. revol. Latvijā, 65.lpp.

Il. Portrets LABR R3247-14.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.