Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Alunāns Heinrihs (arī Indriķis,  1835 6. (18.) aug. Jaunkalsnavas muižā – 1904 14. (27.) dec.Jelgavā) - publicists, tulkotājs, pirmais latviešu tautības profesionālais grāmatizdevējs.

Dzimis turīga zemnieka ģimenē.  1846-l856 mācījies Jelgavas apriņķskolā un ģimnāzijā, studējis 1858 un 1859 Maskavas universitātē  filoloģiju, 1859-1861 Tērbatas universitātē zemkopību. Jaunlatviešu pulciņa dalībnieks. 1863-1865 Krievijā:  muižu pārvaldnieks, Pēterburgas  universitātes students, “Pēterburgas Avīžu” līdzstrādnieks, zemes iemērītājs. Būdams l867-l873 pagasta rakstvedis Bramberģē, latviešu un krievu presē publicējis rakstus pret latviešu pārvācošanu.  Apmeties l873 Jelgavā, aktīvi piedalījies Jelgavas Latviešu biedrībā. Apbedīts Jelgavas Literātu kapos.

Izdevēja darbību uzsāka ar brāļa J. Alunāna^ rakstu apkopojumu “Tautas saimniecība” (laists klajā l867 martā). 1873 atvēra veikalu ar ļoti bagātīgu lasāmbibliotēku Jelgavā Lielajā ielā 2l, vēlāk iekārtoja filiāles Jelgavā un Bauskā, l892 iegādājās spiestuvi, kurā iespieda arī vairākus laikrakstus. Veikalā kādu laiku strādāja Lapas Mārtiņš^. Pēc A. nāves uzņēmumu vadīja dzīvesbiedre Elizabete Alunāne (+1944) ^. Tas eksistēja līdz l944 ar pārtraukumu 1940-1941.

Kopskaitā dzīves laikā A. apgādājis apmēram 280 grāmatu - gan daudz pavieglas lasāmvielas, gan vērtīgus literārus un ziniskus darbus.

Nozīmīgākie A. izdevumi: J. Alunāna “Dziesmiņas” (1867, 1869), Kaudzīšu “Mērnieku laiki” (pirmizdevums l879), Kaudzītes  Matīsa veidotā dzejas antoloģija “Smaidi un asaras” (pirmizdevums 1880), starp  apmēram 50 lugu izdevumiem (daudzi P.Pļavenieka tulkojumā) Ā . Alunāna “Paša audzināts” (1869), “Mucenieks un muceniece” (1872), “Icigs Mozess” (l874; visi pirmpublicējumā), vēlāk vēl daudzas Ā . Alunāna lugas  atkārtotos iespiedumos;  līdzās daudzajiem triviālprozas tulkojumiem (kas palīdzēja sabalansēt apgāda izdevumus ar ienākumiem ) arī V. Skota, Č. Dikensa, B.  Bjernsona darbi, bērnu un jaunatnes literatūra (arī sērijā  “Bibliotēka” kopš 1886). A. apgādāja valodu mācībgrāmatas un vārdnīcas. Zinātniskās grāmatniecības jomā A. aktīvi rīkojās 19. gs. 90.gados - apgādāja K. Mīlenbaha darbus “Par valodas dabu un sākumu” (1891) un “Daži jautājumi par latviešu valodu” (2. d., 1893), A. Lerha-Puškaiša  “Latviešu tautas  pasaku” 1.-3. d. (1891), “Konversācijas vārdnīcas” 27. un 28. burtn. (1897-1898), enciklopēdiskā rakstu krāj. “Sēta, daba, pasaule” 5. un 6. laidienus (1889, l891), “Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājuma” 3.-6. laid. (1893-1901) .

Lit. : Labrence L. Jelgavas grāmata. Rīga, l984.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.