Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kosovskis (Kossowski) Tomašs (1798 Kauņas apriņķī - 1856 30.apr.(12.maijā) Līksnā) - poļu vai lietuviešu tautības katoļu garīdznieks, literāts, grāmatu apgādātājs.

     Mācījies jezuītu skolās Polockā un Izvaltā. Ap 1818 iestājies Krāslavas Garīgajā seminārā. 1822 iesvētīts par priesteri. Darbojies īsāku laiku Nīdermuižā, pēc tam Līksnā. Ap 1824 iestājies Viļņas universitātes Teoloģijas fakultātē, teoloģijas maģistrs. Kopš 1828 Līksnas prāvests, drīz arī Lejas Daugavas dekāns, Krāslavas semināra provizors. Veltījis uzmanību zemnieku skolām, materiāli atbalstījis bāreņus un trūkumcietējus. Goda kanoniķis ar krūšu zelta krustu.

     Sarakstījis bībelstāstus “Grōmota apgōdōšonas breinīgu nūlikšonu Dīva” (1849, atkārtoti izdots arī pēc aut. nāves), svētrunu krājumu “Mōcības” (1-2, 1852 apm. 300 eksemplārus).  Šos izdevumus apgādājis par saviem līdzekļiem; tāpat, šķiet, arī savu pēc agrākiem avotiem izstrādāto latgaliešu rakstu valodas gramatiku “Gramatyka inflantsko-łotewska” (1853). Apgādājis “Grōmotu lyugšonu” (9.-12. izd. 1833-1845). Cenzējis 3 katoļu grāmatas vidusdialektā lejzemniekiem (1852-1853).

    Lit.: Latkovsis D. Tomass Kosovskis. Rīgas Vēstnesis, Nr.17, 1939; Kučinskis S. Jānis Jāzeps Jaloveckis. Dzimtenes kalendārs 1983.gadam. B.v.,[1982].

   Il.: Portrets.:Dzimtenes kalendārs 1983.gadam, 61.lpp.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.