Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lundbergs (Lundberg) Jakobs Florentīns (1782 17.(28.) okt. Rīgā - 1858 2.(14.)jūn. Biržos) - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu apgādātājs un izplatītājs.

      Mācījies Rīgas Licejā un Domskolā. 1802-1805 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. 1805-1858 mācītājs Biržu un Salas draudzē. Kopš 1835 Sēlpils diecēzes prāvests. Piedalījies Latviešu literārās biedrības dibināšanā, 1838-1845 tās prezidents.

     Latviešu valodā pārtulkojis H. Čokes stāstu “Ciems, kur zeltu taisa” (1830); par tā izdevumu divos variantos sk. Merķelis Garlībs. L. organizējis latviskā varianta prenumerāciju, savukārt latviski vāciskā varianta prenumerācija tika izsludināta viņam par labu. 1834 iznāca K. Šmida stāsts “Kā Indriķis no Ozolakalna pie Dieva atzīšanas nāce”, 1837 - “Pēters jauns vientulis”, abi L. tulkojumā un paša apg. ar prenumerācijas palīdzību.

Av.: Kallmeyer. Slv.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.