Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Pauflers (Pauffler) Frīdrihs Nīkolauss (1778 30.nov. (j.st.) Jelgavā - 1856 4.(16.) janv. Sanktpēterburgā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izplatītājs.

      Dzimis tirgoņa ģimenē. 1796, 1801-1802 studējis teoloģiju Kēnigsbergas un Jēnas universitātē. 1803-1806 mācītāja adjunkts Dalbē, 1806-1827 mācītājs Kursīšu un Zvārdes draudzē. Tur iekārtojis jaunas skolas un izglītojis skolotājus. 1827-1838 mācītājs Ventspilī, 1828-1836 Kuldīgas diecēzes prāvests un Kurzemes Konsistorijas loceklis. Kopš 1835 Krievijas Ģenerālkonsistorijas loceklis, kopš 1838 Sanktpēterburgas konsistoriāliecirkņa ģenerālsuperintendents, kopš 1851 bīskaps. 1852 Tērbatas universitātes goda loceklis.

      1830. gados savas Ventspils draudzes mājmācībniekiem dāvinājis ābeces, katehismus, Jaunās derības, baznīcas dziesmugrāmatas.

Av.: Kallmeyer. Provinzialblatt..-1835-Nr.17, S.65-66.

A. A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.