Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Platons (Платон - Николай Иванович Городецкий, 1803 Tveras gub. - 1891 1.(13.) okt. Kijevā?) - krievu tautības pareizticīgo garīdznieks, grāmatu izdošanas iniciators.

       Dzimis garīdznieka ģimenē. Studējis Tveras Garīgajā seminārā un Sanktpēterburgas Garīgajā akadēmijā. Strādājis par docētāju Orlas Garīgajā seminārā, Sanktpēterburgas Garīgajā akadēmijā, Kostromas Garīgajā seminārā. 1831 iecelts par arhimandrītu, 1843 par Kauņas bīskapu. 1850-1867 Rīgas un Jelgavas arhibīskaps. Veicinājis dievnamu celtniecību, pareizticīgo skolu dibināšanu Rīgas eparhijā. Rīgas Garīgo skolu pārveidojis par semināru. P. laikā iznāca periodisks rakstu krāj. pareizticīgajiem «Dievabījāšanas skola» (1-10, 1856-1865). Sarakstījis un publicējis «Grāmatas uz tiem Baltijas jūrmalē dzīvodamiem pareizticīgiem latviešiem un igauņiem» (1-6, 1866-1867,  atkārtoti izdots 1869 un 1885) ar pareizticības vēsturisko pamatu izskaidrojumu. Kopš 1867 Donas, Hersonas, beidzot Kijevas metropolīts. Krievu valodā publicējis svētrunas par garīgās dzīves jautājumiem.

     Ar P. ierosmi un gādību par Viskrievijas Valdošās sinodes līdzekļiem kopš 1850 izdevis vairākas pareizticīgo pirmmācības grāmatas latviešu valodā; daļēji izdalītas bez maksas.

Av.:  Брокгауз..  Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии Р., 1999. Černajs Latvijas pareizticīgo baznīca.-London,[1996]. Slv.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.