Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rīls (Rühl) Oto Frīdrihs Pauls (1764 23.maijā (3.jūn.) Alūksnē - 1835 28.maijā (8.jūn.) turpat) - vācu tautības luterāņu mācītājs, savas grāmatas apgādātājs.

      Dzimis ārsta ģimenē. 1783-1786 studējis teoloģiju Leipcigas universitātē. 1786-1787 mācītāja adjunkts Apukalna baznīcā, 1787-1835 mācītājs Alūksnes un Zeltiņu draudzē. 1805-1819 Valkas diecēzes prāvesta palīgs, 1819-1835 prāvests. Sacerējis garīgas dziesmas latviešu valodā, tās ievietotas Rīgas un Jelgavas dziesmugrāmatās. Viens no krājuma «Kristīgas dziesmas» (1809) redaktoriem.

      Pārtulkojis B. Fītinghofa-Šēla^ «Mācību, kā no asinssērgas var sargāties» (1807), to apgādājis kopīgi ar autoru.

Av.: Die evang. Prediger. Slv.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.