Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rolsens (Rolssen) Johans Joahims (1751 29.sept. (10.okt.) Rīgā - 1840 14.(26.) martā turpat) - vācu tautības pilsētas rātes loceklis, grāmatu izdošanas iniciators.

      Dzimis amatnieka ģimenē. Mācījies Rīgas Domskolā. 1774-1780 studējis teoloģiju, jurisprudenci un tautsaimniecību Getingenes universitātē. Rīgā iestāžu advokāts, apriņķa tiesas sekretārs. Kopš 1797 rātskungs, kopš 1810 birģermeistars. Kopš 1826 pilsētas Konsistorijas prezidents. 1819-1821 Rīgas Literāri praktiskās pilsoņu biedrības direktors. Krievijas Bībeles biedrības Rīgas nodaļas direktors.

       Pēc viņa ierosmes un viņa kā cenzora pārraudzībā izdevis M. Tīla grāmatu «Dr. Mārtiņš Luters» (1830, 1833, 1852).

Av.: D-biogr.Lex. Slv.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.