Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Sērensens (Sörensen) Sērens Balduīns (#1892-1907) - dāņu (?) tautas grāmatu

iespiedējs.

      Dānijas pavalstnieks. 1892 atvēris Rīgā L. Smilšu ielā 26 tipolitogrāfiju ar 1 ātrspiedi, 1 spiedi un 1 bostonspiedi. 1893 to pārcēlis uz L. Smilšu ielu 4, tur nodarbinājis 5 burtličus un 3 strādniekus.  1899 viņam pievienojies Jelgavas sīkpilsonis Mendels Gotlībs. 1901 viņi pārcēluši uzņēmumu uz Doma laukumu 7, tur petrolejas dzinēju nomainījuši ar gāzes dzinēju, mašīnas darbināja ar elektrību. Pēc kapitāla lieluma uzņēmums pieskaitīts pie 2. ģildes. Kopš 1907 uzņēmums piederēja M. Gotlībam ar firmas nosaukumu “B. Sērensens”, 1912 tika pārcelts uz L. Jaunielu 25/29, tur tas darbojās vēl 1923.

    1892-1907 latviešu valodā iespiedis apmēram 80 iespieddarbu, g. k. organizāciju sīkdarbus (statūtus, pārskatus, noteikumus, strādnieku norēķinu grāmatas, izstāžu katalogus utt.), arī dažādu apgādu un autoru pasūtinātas grāmatas, to skaitā A. Bandreviča (jūrniecībā), J. Peņģerota-Svešā (dārzkopībā) praktiskām vajadzībām domātus darbus.

Av.: LVVA 12.f., 1.apr., vairākas lietas.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.