Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Širrens (Schirren) Karls Hieronims (1796 15.(26.) apr. Rīgā - 1848 22.apr. (4.maijā) turpat) - vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izplatītājs.

     Dzimis tirgoņa ģimenē. Mācījies Rīgas Domskolā un guberņas ģimnāzijā. 1814-1817 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē, 1818-1819 Heidelbergas universitātē, 1819-1820 Berlīnes universitātē. 1820-1821 privātskolotājs Rīgā, mājskolotājs Iecavā. 1822-1846 diakons, 1846-1848 virsmācītājs Rīgas Jāņa baznīcā. 1838 nodibinājis Rīgas Latviešu Jāņa skolu, 1841 Rīgas Latviešu Bībeles palīgbiedrību.

     Piedalījies latviešu grāmatu tirdzniecībā Rīgā: “Biblia” (1825), H. Hāgemeistera “Ziņas par Drustu draudzes baznīcu, muižām un zemniekiem” (1838), “Tā Jauna derība” (1840).

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.