Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šteinbergs Jānis (# 1896–1931) – grāmatu apgādātājs un izplatītājs.

      Dzimis Skaistkalnes zemnieku (?) ģimenē. Dzīvojis Skaistkalnē, Rīgā, atkal Skaistkalnē, Jelgavā. Vairākkārt īslaicīgi strādājis spiestuvēs un grāmatu tirgotavās. 1902 tika pieķerts izplatām lielāku daudzumu nelegālu ārzemju iespiedumu latgaliešu rakstu valodā. 1904 piedalījies iesniegumu kampaņā par latgaliešu iespiešanas aizlieguma atcelšanu.

      Apgādājis “Katoļu māju kalendāru” 1897.–1915. gadam Rīgā. To vidusdialektā iespiedis ar antīkvas burtiem, lai būtu vieglāk lasāms latgaliešiem. Sākumgados pielikumā atsevišķus tekstus (tautasdziesmas) iespiedis arī latgaliski. 1900 saņēma cenzora atļauju iespiest “Augškurzemes izloksnē”, ar ko maskēja latgaliešu rakstu valodā. Kopš 1904. gada viss kalendārs latgaliski. Kalendāra pielikums palaikam maznozīmīgs. Sākotnēji Latgalē izgājās apmēram 700 kalendāra eksemplāru, Kurzemes guberņā un Lietuvā – apmēram 670 eksemplāru. Izplatīja katoļu garīdznieki.  1899–1909 Š. apgādājis apmēram 20 reliģiska satura katoļu grāmatu un pirmmācības līdzekļu, kopš 1901 – latgaliešu rakstu valodā. Kā kalendāra, tā pārējo grāmatu izdošanā sadarbojās ar Latgales latviešu katoļu garīdzniekiem, visvairāk ar P. Smeļteru. Š. izdevumi iespiesti dažādās Rīgas spiestuvēs, kaut gan 1905 viņš mēģināja atvērt savu tipogrāfiju. Savus izdevumus daļēji pats kolportēja.

Lit.: Goba A. Latgale. R., 1933; Goba A. Franča Trasuna dzīve un darbi.  Trasuns F. Dzīve un darbi. [1. sēj.]  Rēzekne, 1997.  

Av.: Seile. Terenkēvics. Mis. Tyla A. Spauda in spaustuves. V.,1972.-P.71; LAB RM “Goba A., 104, 2-4a”, “Smeļters P. IV”; LVVA 12. f., 1.apr., 23.l., 616.-625.lp.; 27.l., 209.lp.

A. A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.