Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vāgners (Wagner) Frīdrihs Vilhelms (1786 9.jūn.(j.st.) Kaldabruņā - 1854 13.(25.) maijā Biržos)  - vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu apgādātājs, izplatītājs, bibliotēkas dibinātājs.

     Dzimis mācītāja ģimenē. 1802-1804 mācījies Jelgavas Pētera akadēmijā. 1804-1807 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. Mājskolotājs. 1813 mācītājs Kaldabruņā, kopš 1815 Neratas un Ilzes draudzē. Piedalījies Latviešu literārās biedrības dibināšanā, rūpējies par latviešu skolu stāvokli, bijis Kurzemes Konsistorijas asesors.Sarakstījis aritmētikas mācībgrāmatu “Rēķināšanas pamācīšana” (1821), medicīniska satura pamācību „No cilvēku glābšanas”, publicējies „Latviešu Avīzēs”..

     Vairumtirdzniecībā izplatījis F. E. Štolla^ “Jaunu boksterēšanas un lasīšanas grāmatu” (1813). Ar daļēju prenumerācijas palīdzību apgādājis no oficiāla rīkojuma tulkotu pamācību “No cilvēku glābšanas” (1827), ienākumus atvēlot baznīcas ērģelēm un skolai.

       1828 Neretas skolā nodibinājis pirmo publisko bibliotēku latviešiem.  Grāmatas izsniegtas skolas bērniem, kā arī ikvienam iedzīvotājam lasīšanai mājās par samaksu 2 graši nedēļā. Par iegūtajiem līdzekļiem bija paredzēts iegādāties jaunas grāmatas skolas bibliotēkai vai pielabot vecās.  Konstatējis, ka latviešu zemnieki nepietiekamu uzmanību pievērš praktiska satura grāmatām, tāpēc iegādājies tās Neretas skolai. Bibliotēkā komplektētas ziniska un praktiska satura grāmatas, daiļliteratūra, laika kavēkļa literatūra un laikraksti. 1851. gadā V. papildinājis krājumu ar Latviešu literārās biedrības dāvinātajām latviešu grāmatām. Pastāv uzskats, ka H. Čokes stāsta „Ciems, kur zeltu taisa”  (1830) lokalizējumā aprakstīts Neretas bibliotēkas paraugs un pēc šīs bibliotēkas piemēra Latvijas laukos iekārtotas citas publiskās bibliotēkas.

Aktīvi veicinājis Bībeles biedrības darbību grāmatu izplatīšanā. Vācu un latviešu presē sniedzis ziņas par lasītpratējiem un grāmatu  uzkrāšanos Neretas draudzē. 

Lit.: .Viška J Latviešu bibliotēku sākotne. Latvijas PSR bibliotēku vēstures jautājumi. R.,1986,  42.–44. lpp.

Avoti: Kallmeyer. Slv.

A.A., L.L.

 

 

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.