Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vīlips Jēkabs (1812 24. aug. (5. sept.) - 1894 24. aug. (5. sept.)) – zemnieks, rokraksta grāmatu rakstītājs, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

     Dzimis zemnieku ģimenē. Drabešu muižas stārasts. Pārrakstījis hernhūtiešu rokraksta grāmatu, A. G. Velliga “Zemes aprakstīšanu” (1865, tagad RTMM Vīl R 1/1). 19. gs. 60. gados Vidzemes zemnieku saviļņojuma laikā lielā skaitā pārrakstījis un izplatījis pret muižniekiem un mācītājiem vērstus pamfletus. Grāmatu krājumu sācis veidot 40. gados ar galvenokārt reliģiskiem izdevumiem. Vēlāk vairāk pievērsies daiļliteratūrai un populārzinātniskiem darbiem, īpaši ģeogrāfijā. V. personiskās bibliotēkas grāmatas tagad daļēji LAB un LNB.

Lit.: Klekere I., Šiško S. 1856.–1870. gada ieraksti latviešu grāmatās. Grāmata latviešu sabiedrībā 1856–1870.  R., 1987.

Il.: [Portrets  grāmatā:  Apīnis A. Neprasot atļauju. - R., 1987, 25. attēls.]

A.A.

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.