Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zihmanis Kārlis Jēkabs (1847 15.(27.) maijā Kuldīgā - 1915 5. (18) maijā Rīgā) - grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

        Dzimis krodzinieka ģimenē. Apguvis mērnieka arodu, strādājis par kroņa ģeometru. Rīgā Vaļņu ielā pagrabiņā iekārtojis grāmatu veikalu ar bibliotēku, 1881 sācis apgādu Vaļņu ielā 30 - Audēju ielas stūrī. 1891 saņēmis atļauju atvērt grāmatu tirgotavu Liepājā. 1903-1904 uzcēlis jaunu ēku Teātra ielā 9 - pirmo speciāli grāmatnīcai pielāgoto Rīgā. 1912 atvēris grāmatu vairumtirdzniecības noliktavu Akas ielā 5/9, kur agrāk bija viņa grāmatu sietuve. Praktizējis arī kolportāžu. 1912 savu veikalu, 1919 apgādu pārdevis firmai “A. Valters, J. Rapa^ un biedri”. Pēdējos gados uzņēmumu vadījis dēls Eistahijs. Nodarbojies ar filantropiju. 1901 apbalvots ar dzimta goda pilsoņa nosaukumu, 1913 Viskrievijas  rūpniecības izstādē - ar zelta medaļu.

    Sākotnēji apgādājis galvenokārt populārzinātniskas grāmatas, bet kopš 90. gadu sākuma specializējies mācību literatūrā, g. k. Krievijas tirgum (50000-100000 eks.). Latviešu valodā 1889-1917 apgādājis tuvu pie 200 grāmatu - labas kvalitātes populārus mācīblīdzekļus - A. Brača, J. Dāvja, J. Dravnieka, J. Endzelīna un K. Mīlenbaha, J. Kalniņa, R. Klaustiņa, R. Lībeka (pirmā esperanto mācība ārpus Varšavas), J. Rītiņa, T. Zeiferta darbus, nereti vairākos atkārtotos izdevumos. Grāmatas pasūtinājis jaudīgākajās un modernākajās spiestuvēs.

 Lit.: Zihmanis M. Bez mātes valodas nav nācijas, nav valsts. Toronto, 1995.

Av.: Mis. LVVA 12.f. 1.apr., vairākas lietas. “Balss”,1906, nr.233. Dienas Lapa.-

1891- Nr.30. Dzimtenes Vēstnesis. 1915.- 1915.-Nr. 124. Burgmeisteres referāts 12.10.83. Rīgas adresu gr. 1895-1914.

     Il.: Portrets [šajā gr. 36.lpp.];  K. J. Zihmaņa veikala nams Teātra ielā 9 [LNB

RXA155, nr.51 vai grām.: Štamgute I. Rīga 20.gadsimta sākuma pastkartēs.- [R.,2001.] - B grām. - 293.-294.lpp.].

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.