Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zvaigzne (Zvaigžņu) Andžs (1854 Vecpiebalga – 1936 Ērgļos) – kolportieris, folkloras krājējs, literāts, savu grāmatu apgādātājs.

     Dzimis zemnieku ģimenē. Pelnījies arī kā mūrnieks. Laikrakstu („Balss”, „Baltijas Vēstnesis”) korespondents, stāstu un dažu aprakstu autors. Grāmatas kolportējis Vidzemē, to krājumu glabājis Ērgļu pagasta Skrivēnos. Pats Ērgļos apgādājis savus folkloras krājumus „Mūsu senču vārdošana un burvības” (1910) un „Seno latviešu apvārdošana” (1912, 2.izd. 1930), kā arī 5 savus stāstus (1911-1912).

     Lit.: Austriņš A. Puiškāns. R., 1959, 317. lpp.; Līgotņu Jēkabs. Zvaigžņu Andžs. Burtnieks, nr. 2, 1936.

A.A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.