Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Radeckis (Radetzky) Georgs (Georg Christian, 1648 -1726 1. jūl. (j. st.) Jelgavā) — vācu vai poļu tautības grāmatu iespiedējs.

Dzimis no Polijas ienākuša luterāņa ģimenē. Strādājis Rīgas pilsētas spiestuvē pie H. Besemesera. No 1684 Kurzemes hercoga grāmatu iespiedējs Jelgavā. Spiestuve atradās Lielupes attekas Driksas krastā, ko dažkārt dēvēja par tiesas namu (Gerichtstube). R. saņēma atalgojumu no hercoga, bet izdeva grāmatas arī par savu naudu. Pirmajos iespiedumos redzami jauni burtu komplekti un ilustrāciju klišejas, kas vēlāk netika atjaunoti. Tātad spiestuve mēdza pārdzīvot finansiālas grūtības. Tās noslogojums bija nevienmērīgs, reizēm iespiedējs strādāja viens, reizēm pieņēma zelli. Ziemeļu kara laikā palika bez hercoga materiāla at­balsta, iespieda maz (1–4 grāmatas gadā). Pēc R. nāves darbu turpināja viņa atraitne Vendela Radecka. 1727 to apprecēja spiestuves darbinieks J. H. Kesters^ un kļuva par iespiedēju.

R. iespiedumi vācu valodā daudzveidīgi (daiļliteratūra, teoloģiski valodniecisks apcerējums, sprediķu krājumi), viņš panāca kalendāra iespiešanas privilēģiju.

1685 iespieda vairākus darbus latviešu valodā. Luterāņu baznīcas rokasgrāmata „Vermehrtes lettisches Handbuch“ (5 daļas 1685, papildmetiens 1693, 3 daļu atkārtots iespiedums ap 1706) bija lielâkais starp R. iespiedumiem, arī pirmais Jelgavas izdevums latviski. 1722 sāka laist klajā rokasgrāmatas jaunu izdevumu, ko 1727 pabeidza viņa atraitne. H. Ādolfija latviešu valodas gramatikā „Erster Versuch einer kurtz-verfasseten Anleitung zur Lettischen Sprache“ (1685) izmantoti K. Fīrekera rokraksti (Jelgavas pirmā laicīga satura grāmata latviešu valodā). 1685 R. iespiedis apsveikuma dzejoli Kurzemes hercogam Frīdriham Kazimiram „Zemīga paklanīšana“. Luterāņu dziesmugrāmata „Mežmu­ižas un Kukuru draudzu dziesmugrāmatiņa“ (1714) bija Jelgavā pir­mais izdevums ar titullapu latviešu valodā.

Lit.: Apīnis A., Šiško S. Jelgavas izdevēji Stefenhāgeni latviešu grāmat­niecībā // Bibliotēku zinātnes aspekti. — 2. — R., 1979 ; Labrence L. Jelgavas grāmata. — R., 1984 ; Misiņš J. Latvijas grāmatniecība un grāmatrūp­nieki // Izlase. — R., 1962.

L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.